Ga naar de inhoud

EVC-procedure Politie

Van harte welkom op de EVC Politie-site van EVC Dienstencentrum. Je komt hier terecht omdat je geïnteresseerd bent in onze EVC-procedure Politie. EVC Dienstencentrum voert deze procedures uit in opdracht van de Politie. 

Nieuwe naam, maar toch vertrouwd

De afgelopen jaren hebben wij in samenwerking met ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen EVC-trajecten uitgevoerd voor de Politie.

Vanaf 1 november 2021 gaan we zelfstandig verder op de ingeslagen weg. Onze werkwijze blijft hetzelfde. We werken met dezelfde medewerkers die de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgedaan met de specifieke EVC zaken die spelen binnen de Politie. Wij zijn goed bereikbaar voor vragen en bepalen samen met jou of een EVC traject een logische loopbaanstap voor je is.

Wat je al kunt, hoef je niet meer te leren

Als medewerker bij de Politie beschik je, net als andere werknemers in Nederland, vaak over meer kennis en vaardigheden dan je kunt aantonen met behaalde diploma’s. In een Ervaringscertificaat (EVC) worden in de praktijk geleerde competenties en vaardigheden in combinatie met (intern) gevolgde opleidingen erkend. Een vakdeskundige assessor vergelijkt je ervaring met een landelijke opleidingsstandaard, in dit geval met een mbo standaard. Je vult hiervoor een portfolio met bewijzen van je competenties en vaardigheden en er wordt een criteriumgericht interview met je gevoerd. De assessor gaat met je in gesprek over je competenties en beschrijft in het EVC-rapport over welke competenties jij beschikt. De gedachte achter EVC is: wat je al kunt, hoef je niet meer te leren.

Met een Ervaringscertificaat heb je een erkend bewijs in handen van je kennis, kunde en vakmanschap. Je hebt zo meer zicht op je competenties en ontwikkelmogelijkheden. Je wordt gestimuleerd om actief aan de slag te gaan met je loopbaanontwikkeling. Onze ervaring is dat EVC duurzame inzetbaarheid stimuleert, mits het instrument voor het juiste loopbaandoel wordt ingezet, jezelf gemotiveerd bent, ondersteund wordt door je leidinggevende en goed wordt begeleid door de EVC-aanbieder.

Procedure

Een EVC-procedure bestaat uit een aantal vaste onderdelen: intake, portfolio-opbouw, assessment en rapportage. Hieronder lees je hoe EVC er precies uitziet.

Intake en advies

Nadat wij je aanmelding hebben ontvangen, hebben wij een telefonisch intakegesprek met jou om te bepalen of een EVC-traject zinvol is. Tijdens de intake staan de volgende vragen centraal:

  • Is het duidelijk wat het EVC-traject inhoudt en wat er van je verwacht wordt?
  • Is EVC het juiste instrument om je loopbaandoel te bereiken?
  • Sluit je ervaring aan bij de door jou gekozen opleidingsstandaard?
  • Heb je ervaring met alle gevraagde werkprocessen van de standaard?
  • Heb je voldoende bewijsmateriaal om je ervaring en competenties te onderbouwen?
  • Heb je voldoende tijd om een EVC-traject te doorlopen?

Op basis van de intake adviseren wij je om wel of geen EVC-traject te starten. Voordat het traject van start gaat, sluiten wij met jou een EVC-overeenkomst. Ook stellen wij samen met jou een persoonlijke planning op. Uitgangspunt is dat je het EVC-traject binnen 4 maanden gaat afronden.

Portfolio-opbouw

In deze fase ga je aan de slag met je eigen (online) portfolio. Je vergelijkt je eigen competenties met de door jou gekozen standaard en je verzamelt hiervoor bewijsmateriaal. Voorbeelden van bewijsstukken zijn kopieën van diploma’s, getuigschriften, functieprofielen en arbeidsovereenkomsten. Ook maak je verslagen van werkzaamheden die je hebt uitgevoerd. Je wordt begeleid door een ervaren portfoliobegeleider die veel ervaring heeft met de uitvoering van EVC bij de Politie.

Portfoliobeoordeling

Als je portfolio klaar is, dan wordt dit beoordeeld door een vakinhoudelijke assessor. Deze assessor is expert is op het gebied van de gekozen standaard en heeft veel ervaring met de uitvoering van EVC bij de Politie. De assessor bepaalt of het bewijsmateriaal in jouw portfolio aantoont dat je de gevraagde kennis en ervaring hebt. Aan de onderdelen die nog onvoldoende aangetoond zijn in je portfolio, zal de assessor extra aandacht besteden in het assessment.

Assessment

Het assessment bestaat uit een persoonlijk gesprek, meestal in combinatie met een werkplekbezoek. Als het assessment niet uitgevoerd kan worden op je werkplek dan kunnen wij samen met jou en je leidinggevende kijken of een andere omgeving geschikt is. In de afgelopen Corona periode hebben wij veel ervaring opgedaan met het afnemen van online assessments. Per persoon bekijken wij wat de meest geschikte werkwijze is.

Rapportage

De assessor stelt jouw Ervaringscertificaat op. Het certificaat bevat een overzicht van de competenties die erkend worden, met een duidelijke onderbouwing en conclusie.

Nog niet alles aangetoond en dan?

Het kan zijn dat je nog niet alles hebt aangetoond in je Ervaringscertificaat. In dat geval kan je ervoor kiezen om, met behulp van extra praktijk opdrachten, alsnog voldoende kennis en ervaring op te doen met een specifiek onderdeel. Na afronding van deze opdracht(en) kan je een tweede beoordeling aanvragen van je EVC-traject. Na afronding ontvang je een bijgewerkte versie van je Ervaringscertificaat. Je kan er ook voor kiezen om voor de ontbrekende onderdelen een opleiding of cursus te volgen.Het kan zijn dat je nog niet alles hebt aangetoond in je Ervaringscertificaat. In dat geval kan je ervoor kiezen om, met behulp van extra praktijk opdrachten, alsnog voldoende kennis en ervaring op te doen met een specifiek onderdeel. Na afronding van deze opdracht(en) kan je een tweede beoordeling aanvragen van je EVC-traject. Na afronding ontvang je een bijgewerkte versie van je Ervaringscertificaat. Je kan er ook voor kiezen om voor de ontbrekende onderdelen een opleiding of cursus te volgen.

EVC Dienstencentrum; een ervaren partner voor de Politie

EVC Dienstencentrum heeft ruime ervaring met de uitvoering van EVC-trajecten op mbo-niveau. In de afgelopen jaren hebben wij meer dan 150 EVC-trajecten uitgevoerd voor de Politie. Wij hebben een landelijke dekking in de uitvoering van EVC en een ruim aanbod aan erkenning in verschillende opleidingsdomeinen zoals logistiek, beveiliging, administratie en techniek. Hiermee bieden we een totaalpakket aan EVC-dienstverlening voor de Politie en is er altijd sprake van maatwerk. Voor jou betekent dit een persoonlijk adviestraject bij jou in de buurt.

Animatiefilm EVC-procedure

Er is een animatie beschikbaar die inzicht geeft in de hele EVC-procedure. Deze animatie is via het computersysteem van de Politie waarschijnlijk niet toegankelijk. Je kunt de link op je computer thuis bekijken.

Aanmelden

Je kunt je via onderstaand formulier aanmelden voor een EVC-intakegesprek. Na aanmelding nemen wij telefonisch contact met je op voor het intakegesprek en de inloggegevens naar de EVC-Politie omgeving. We gaan ervan uit dat je leidinggevende op de hoogte is van je aanmelding. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen via telefoonnummer (050) 521 8666 of e-mail info@evcdienstencentrum.nl

EVC voor jou? Doe de quickscan!

Heb je veel kennis en ervaring opgedaan in de praktijk, maar niet de diploma’s om dat te bewijzen? En heb je wel een bewijs nodig, bijvoorbeeld in onderhandelingen met je huidige werkgever of bij het vinden van een nieuwe baan? Dan kan een EVC-traject je helpen.