Ga naar de inhoud

Referenties

VolkerRail is gespecialiseerd in bouw en onderhoud van het spoor. In Nederland is het verplicht dat elektrische installaties veilig moeten zijn en dat werk aan deze installaties veilig uitgevoerd moet worden.

Om aan die eisen te voldoen, is er een norm in het leven geroepen: NEN 3140. VolkerRail kwam er in 2017 achter dat 65 medewerkers wel de benodigde kennis en ervaring hebben om aan deze norm te voldoen, maar niet het bijbehorende opleidingsniveau.

Kenteq, een partij waar we vaker mee samenwerken, wees ze op het EVC Dienstencentrum. VolkerRail zocht naar een manier om zo snel mogelijk van een grote groep medewerkers te bepalen of hun werkervaring gelijk stond aan een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4.

HR-medewerker Berna Pijfers, werkverantwoordelijke Gerard Oude Groote Beverborg en installatiedeskundige Jos de Jong: “Dit hebben we in het verleden ook al eens via EVC gedaan en dat beviel ons goed. We waren dus op zoek naar een vergelijkbaar traject. Kenteq gaf aan dat het EVC Dienstencentrum hier een goede partij voor is.”

Na een aantal voorbesprekingen om de vraag specifiek te maken en een juiste aanpak te kiezen, gingen we aan de slag. Er werden op verschillende locaties 2 bijeenkomsten georganiseerd. Hier konden medewerkers met een begeleider hun portfolio vullen. Na de bijeenkomsten zetten de medewerkers zelf de puntjes op de i.

Vervolgens werd er met elke medewerker een assessment ingepland. Tijdens zo’n bezoek kijkt de assessor mee op de werkplek en interviewt hij de medewerker om te bepalen of de inhoud van het portfolio overeenkomt met de werkelijkheid. Bij alle 65 medewerkers van VolkerRail heeft dit traject tot een ervaringscertificaat geleid.

Berna Pijfers: “We vonden de samenwerking met EVC Dienstencentrum erg prettig. We hadden zeer regelmatig contact, zowel per telefoon, mail en op onze locatie in Vianen. Er was een goede en duidelijke interactie. We kregen de uitslagen snel binnen en konden daardoor onze medewerkers precies vertellen wat er moest gebeuren.”

Heb je veel kennis en ervaring opgedaan in de praktijk, maar niet de diploma’s om dat te bewijzen? En heb je wel een bewijs nodig, bijvoorbeeld in onderhandelingen met je huidige werkgever of bij het vinden van een nieuwe baan? Dan kan een EVC-traject je helpen.